POČINJE REKONSTRUKCIJA TRGA

Po~inje ure|enje Trga Pirot­skih rat­ni­ka. O~ekuje se da sutra po~nu radovi, a rok za zavr{etak posla je 60 dana.