ORSP: ZALAŽEMO SE ZA POVRATAK BIZONA NA STARU PLANINU

Aktivisti pokre­ta ORSP, zala‘u se za povratak evrop­skog bizona na Staru plan­inu. Neophod­no je, ka‘u u Pokre­tu da se omogu}e adek­vat­ni uslovi za jedinke bizona.