TENISKI TURNIR U ORGANIZACIJI TK PIROT POVODOM SLAVE GRADA

Tenis­ki klub Pirot ovog viken­da orga­nizu­je tenis­ki turnir se seniore koji se tradi­cional­no orga­nizu­je uo~i Velike Gospojine,slave gra­da Piro­ta. Final­ni turnir igra se u nedelju 29.avgusta. Tenis­ki klub Pirot obezbe­dio je prigodne nagrade za pobednike.