OBELEŽENA SLAVA GRADA

Pirot danas obele‘ava svo­ju slavu — Veliku Gospo­jinu. Sve­tu arhi­jer­i­jsku lturgi­ju je sa sve{tenstvom slu‘io episkop ni{ki gospodin Arseni­je. Orga­ni­zo­vana je i liti­js­ka {etn­ja od hra­ma Uspeni­ja Presvete Bogorodice do zgrade Gradske uprave.