OBELEŽAVANJA SLAVE GRADA

Posle jednogodi{nje pauze zbog epi­demi­je korona virusa, Sla­va gra­da, Veli­ka Gospo­ji­na, ove godine bi}e obele‘ena sutra liturgi­jom, liti­ja­ma, se~enjem slavskog kola~a i prigod­nim kulturno-umetni~kim programom.