VELIKO INTERESOVANJE GRAĐANA PIROTA ZA TREĆU DOZU VAKCINE

U Piro­tu vla­da veliko intereso­van­je gra|ana za vakci­naci­ju tre}om ili buster dozom vakcine pro­tiv korona virusa.