U TOKU BERBA KUPINE

U toku je ber­ba kupine. Pri­nos je dobar, a cena je znat­no vi{a nego rani­jih godina.