MARKO SPASIĆ U STRUČNOM ŠTABU REPEREZENTACIJE SRBIJE U‑16

Kadet­s­ka reprezentaci­ja Srbi­je ko{arka{i starosti do 16 god­i­na osvo­jili su prvo mesto na ~elendz­er turniru u Novom Sadu. U streu~nom {tabu repeerezentaci­je bio je i tren­er iz Piro­ta Marko Spasi}.