JOŠ 100 RADNIH MESTA U MAKARON MODI DO KRAJA GODINE

Makaron moda u Piro­tu u potrazi je za jo{ 100 rad­ni­ka do kra­ja godine. Poziv je otvoren za sve rad­nike iz tek­stilne industrije.