FONDACIJA DIVAC PODRŽALA JE TRI PIROTSKA UDRUŽENJA

Fon­daci­ja Divac podr‘ala je tri pirot­s­ka udru‘enja — @ene juga, Lav i Zvono, na pro­mo­ci­ji cil­je­va odr‘ivog razvo­ja. Okrugli sto na tu temu odr‘an je danas u Pirotu.