DR ZEC:EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA SA TENDENCIJOM PRELASKA U NEPOVOLJNU

Raste broj reg­istrovanih oboleleih od korona virusa. Epidemiolo{ka situaci­ja i u okrugu, kao i u celoj Srbi­ji, se men­ja. U okrugu se kategori{e kao nesig­ur­na sa tene­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu.