FUDBALERKE JEDINSTVA SE PRIPREMAJU ZA NOVU SEZONU

Fud­balerke pirot­skog Jedin­st­va pre tri nedel­je po~ele su pripreme za novu sezonu u kojoj }e se opet takmi~iti u Prvoj ligi Srbi­je.