ČETVRT FINALE KUPA GRADA

Min­u­log viken­da odi­grani su sus­reti ~etvrt finala Kupa gra­da Piro­ta u fud­balu. Napredak je u Ras­ni­ci savladao doma}u Slo­bo­du sa 6:2, Sen­jak u Gnji­lanu istoimenu ekipu sa 4:0, Spar­tak je bio bolji od ekipe Vladimir Durkovi} 3:0, a istim rezul­tatom Ni{avac je savladao ekipu Pade‘a. Izvla~enje paro­va za polu­fi­nale koje je na pro­gra­mu narednog viken­da je ve~eras, a finale se igra na dan slave Gra­da Piro­ta 28. avgus­ta.