ŽRK PIROT POČEO PRIPEME ZA SUPER B LIGU

Rukometa{ice Piro­ta ju~e su po~ele pripreme za novu sezonu u kojoj }e se opet takmi~iti u Super B ligi. Posle prozivke odradile su i prvi tren­ing, igraju}i fud­bal u pop­u­larnom  Kavezu