TK PIROT ORGANIZUJE BESPLATNU ŠKOLU TENISA

Tenis­ki klub Pirot orga­nizu­je besplat­nu [kolu tenisa za sve uzraste. Svi zain­tereso­vani tre­ba da se na teniskim teren­i­ma jave Mom~ilu Miti}u svakog radnog dana od 15 do 20 sati. Tren­inzi su ponedeljkom sre­dom i petkom od 18 do 20 sati.