HITNA SLUŽBA IMA DO 60 INTERVENCIJA DNEVNO

Za ekipe Hitne slu‘be poseb­no tokom leta nema pauze. Veli­ki broj inter­ven­ci­ja ima­ju na dnevnom nivou.