KONCERT PIROTSKIH TRUBAČA

Orkestar Sa{e Pavlovi} pred­stavio se sino} pirot­skoj pub­li­ci. Ovaj kon­cert bio je svo­jevrsna naja­va nas­tu­pa pirot­skoh truba~a u finalu Prve trube Draga~eva.