OTVORENA IZLOŽBA CRTEŽA LJUBODRAGA JANKOVIĆA JALETA

U Galer­i­ji ^edomir Krsti} u petak je otvore­na izlo‘ba crte‘a Lju­bo­dra­ga Jankovi}a Jale­ta. Postavka }e biti dotup­na javnos­ti do 31.avgusta.