BASKETAŠI PIROTA TREĆI NA ČELENDŽERU U HAMBURGU

kipa Pirot 3x3 u sas­tavu Lazar Ra{i}, Niko­la Vukovi}, Bog­dan Dragovi} i Nenad Bjel­i­ca osvo­ji­la je min­u­log viken­da tre}e mesto na ~elend‘er turniru u Nema~kom Hamburgu.