UČESNICI SPUSTA GUMAMA NA NIŠAVI TRAŽE DA HE PIROT POŠTUJE REŽIM RADA

Sport­s­ki cen­tar Pirot, u sub­o­tu, 7. avgus­ta orga­nizu­je veli­ki spust guma­ma na Ni{avi. Ove godine, spust }e biti u znaku apela, da HE Pirot po{tuje re‘im rada.