PROBLEM VODOSNABDEVANJA U VIKEND NASELJU BRATAJA

U vikend naselju Brata­ja ima oko pedese­tak vikendi­ca. Dan­i­ma su bez vode i urednog vodosnab­de­van­ja. Istra‘ivali smo ko je odgov­o­ran za ovaj prob­lem i kako ga re{iti jer Brata­ja nije u sis­te­mu pirot­skog Vodovoda.