SREĆKOVAC OBELEŽIO SVOJU SLAVU

I selo Sre}kovac obele‘ilo je seosku slavu Sve­tog Ili­ju i 150 god­i­na od izgrad­nje man­a­s­ti­ra koji nosi naziv ovog sveca.