SKUP LUKANJACA POSLE VIŠE OD TRI DECENIJE

Ispred {škole koja je osta­la na obali Zavo­jskog jez­era okupili su se me{štani nekada{šnje Velike Lukan­je koja je poto­plje­na kra­jem 1989. godine. Zbog izgrad­nje HE Pirot” ovo selo je izbrisano sa geografske karte a Lukan­j­ci raseljeni.