NA 64. KUPU GRADA PIROTA 9 EKIPA

Za 64. kup Gra­da Piro­ta pri­jav­i­lo se 9 ekipa. Danas je odr‘ano izvla~enje paro­va prvog kola.