KABINET MINISTRA ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ SA 1,8 MILIONA DINARA PODRŽAO AKTIVNOSTI START UP CENTRA

Kabi­net min­is­tra za ino­vaci­je i tehnolo{ki razvoj, sa 1,8 mil­iona dinara podr‘ao je plan i pro­gram rada pirot­skog Start up cen­tra. Ovaj cen­tar ima dvade­se­tak stanara.