BROJ VAKCINISANIH U PIROTU VEĆI OD 50 PROCENATA, NEDOVOLJNO ZA KOLETIVNI IMUNITET

Pre­ma podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je 29.jula u Piro­tu je broj vakcin­i­saih gra|ana pre{ao 50 procenata,ali to i dal­je nije dovoljno za sti­can­je kole­tivnog imu­nite­ta.