RADIONICA AKROBATIKE, HODANJA PO ŽICI I OSLIKAVANJA LICA

U okviru pirot­skog kul­turnog leta orga­ni­zo­vane su de~ije radion­ice. Pro­gram je orga­ni­zo­van u parku na Kaleu. Orga­ni­za­tor je Dom kul­ture Pirot.