GUŽVE NA GRADINI I OVOG VIKENDA

Gu‘ve na grani~nom prelazu Grad­i­na najavlju­ju da }e ovaj vikend biti reko­r­dan po bro­ju prelaza put­ni­ka i vozila.