NEVREME IZAZVALO PROBLEME I NA TERITORIJI PIROTA, SITUACIJA STABILNA

Posle ekstrem­nih vru}ina i su{e,koja je zadavala muku poje­din­im seli­ma u redovnom vodosnab­de­van­ju, ni pirot­s­ki kraj nije zaobi{lo nevreme, obil­na ki{a, olu­jni vetar i grad koji je lokalno pravio {tetu. Ekipe Grad­skog {taba za vanredne situaci­je pom­no prate situaci­ju na terenu. Inter­venisa­lo se u selu Blato.