EKIPA PIROTA U BAKSETU 3X3 TRIJUMFOVALA U VRNJAČKOJ BANJI

Ekipa Piro­ta u bas­ke­tu 3 na 3 red­ja uspe­he u ovoj sezoni. U sub­o­tu su Lazar Ra{i} i saigra~i tri­jum­fo­vali na turniru u Vrnja~koj ban­ji.