RADNIČKI POČEO PRIPREME

Fud­bal­s­ki klub Radni~ki po~eo je pripreme za novu sezonu. Prozivku igra~a obavio je novi-stari tren­er Marko Vido­je­vi}.