VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD 2 OSOBE IZ DIMITROVGRADA

Virus korona je danas potvr|en kod 2 osobe iz Dimitrovgrada. 

Posle dve nedel­je bez poz­i­tivnih, od sub­ote do danas je u Dim­itro­v­gradu reg­istrovano ukup­no 11 oblelih, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Na PCR anal­izu je iz okru­ga danas posla­to 8 briseva. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema paci­je­na­ta obolelih od korone. 

U pirot­skoj Kovid ambu­lan­ti ju~e su obavl­je­na 44 pre­gle­da od kojih 17 prvih i 27 kontrolnih. 

Epidemiolo{ka situaci­ja je povolj­na. Iz Zavo­da apelu­ju na vakci­naci­ju kako bi situaci­ja i dal­je bila pod kon­trolom. Ima dovoljno Sino­farm i Fajz­er vakcina.