GRAĐEVINSKA SEZONA ZA PIROTSKI VODOVOD U PUNOM JEKU

Za JP Vodovod i kanal­izaci­ja gra|evinska sezona je u punom jeku. U selu Izvor radi se nova kanal­iza­ciona mre‘a. U uli­ci Visoč~ki put po~inje zame­na vodovodne mre‘e.