COVID 19

U Srbi­ji 74 novoobole osobe, 4 gra|anina pre­minula od posled­i­ca korone

U Srbi­ji je Kovid19 potvrŽ|en kod jo{ 74 gra|anina. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 4 osobe. Na bolni~kom le~enju je 288 obolelih. Na res­pi­ra­tori­ma je 11 paci­je­na­ta.