KAMP U DOJKINCIMA U ORGANIZACIJI IZVIĐAČA

Kamp Odre­da izvi|a~a Satra plan­i­na, odr‘ava se na Staroj plani­ni, u selu Dojk­in­ci. Kamp za osnovce i srednjo{kolce je po~eo danas i traja}e do 30. juna.