MOTO SKUP U DOJKINCIMA PRILIKA ZA DRUŽENJE I PROMOCIJU TURIZMA

Danas je po~eo trod­nevni moto skup koji orga­nizu­je RolI­inG Wheels moto klub iz Piro­ta. Stigli su i prvi u~esnici koji su odu{evljeni prirod­nim lep­ota­ma Stare pla­nine i gosto­prim­stvom Piro}anaca.