U PIROTU OBELEŽEN DAN POLICIJE

Dan Min­istarst­va unutraš{njih poslo­va, sla­va Min­istarst­va i Dan poli­ci­je, Poli­ci­js­ka upra­va Pirot obele‘ena je ju~e na Trgu pirot­skih rat­ni­ka.