KOMAD DRUGA STRANA NA REPERTOARU POZORIŠTA

Ansam­bl pirot­skog pozoriš{ta u sre­du, 16. juna igra pred­stavu Dru­ga strana, po tek­stu Dejana Dukovskog a u re‘žiji Vladimi­ra Lazi}ća. Ulaznice po ceni od 300 dinara mogu se kupi­ti na bla­ga­jni pozori{šta od 18 sati. Kuplje­na ulazni­ca va‘i za dve osobe. Pred­sta­va po~inje u 19, 30 sati.