U TOKU UREĐENJE PROSTORA OKO STAMBENIH ZGRADA U UL. PREDRAG BOŠKOVIĆA

Grado~alnik Piro­ta Vladan Vasi} sa sarad­nici­ma danas je obi{ao radove na ure|enju pros­to­ra oko stam­benih zgra­da u uli­ci Pre­dra­ga Bo{kovi}a.