PANDEMIJA KORONA VIRUSA UGROZILA RAD INVENT INDUSTRIJE

Pan­demi­ja korona virusa iza­z­vala je nesagle­dive ekonomske posledice. Pogo|ene su mnoge delat­nos­ti. Zbog toga {to nije bilo svad­benih vesel­ja ugro‘ena je takoz­vana Ivent indus­tri­ja. Kak­va je situaci­ja u Pirotu.