HIGHLANDER STARA PLANINA OD 12. DO 16. JUNA

High­lander Stara plan­i­na bi}e odr‘an od 12. do 16. juna. Ovo je Me|unarodni plan­i­nars­ki avanturisti~čki doga|aj u kome }e u~česnici tokom pet dana savla­da­vati tra­su ~ija je ukup­na du‘ina 100km.