IZBORI ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA

U toku su pripreme za izbore u mes­nim zajed­ni­ca­ma koji }e se odr‘ati na jesen. Grad­s­ka komisi­ja priprema nacrt plana, a o pred­loz­i­ma su se izjas­nili i saveti mes­nih zajed­ni­ca.