GENERALI OSIGURANJE PRIKUPLJA SREDSTVA ZA SENZORNE SOBE

Gen­er­ali osig­u­ran­je Srbi­ja, priklju~ilo se prvom glob­al­nom human­i­tarnom iza­zovu The Human Safe­ty Net. Iza­zov je orga­ni­zo­van u 23 zeml­je {irom sve­ta. Danas su zaposleni u Gen­er­ali osig­u­ran­ju u Piro­tu ~istili kej na Ni{avi.