USPEŠNA SEZONA ZA ANITU ČAMPU U GRČKOJ

Pirot­s­ka rukometa{ica Ani­ta ^ampa ve} god­i­na­ma gra­di kar­i­jeru u inos­transtvu. Trenut­no je u Gr~koj, gde igra za klub Ver­i­ja 2017.