ŠKOLA TENISA TA ”TODOROVIĆ”

Teniska akademi­ja ”Todor­ovi}” pos­to­ji od novem­bra pro[le godine. vi{e od 50 devoj~ica i de~aka u~i svo­je prve teniske korake u ovom klubu.