DR PETROVIĆ: DECA SU NAŠA INVESTICIJA ZA STAROST, POKLONI ZA BEBE OD “DUNAV OSIGURANJA”

Tokom tra­jan­ja epi­demi­je korona virusa, nijed­na beba ni mama u Porodili{tu Op{te bol­nice Pirot nisu bile zara‘ne korona viru­som. Kom­pani­ja Dunav osig­u­ran­je, danas je pok­loni­ma izne­nadi­la mame koje su sa beba­ma u pirot­skom porodili{tu.