STANARI ZGRADE U CENTRU GRADA PROTIVE SE RUŠENJU GARAŽA IZA ZGRADE OKRUGA

Ru{enje gara‘a iza zgrade Okru­ga po~elo je danas. Zbog toga su pono­vo protesto­vali sta­nari zgrade u cen­tru gra­da. U Grad­skoj upravi navode da je Upravni pos­tu­pak zavr{en i da pos­tu­pa­ju u skladu sa done­tim re{enjima.