BODOVI SPASA ZA JEDINSTVO

U pret­posled­njem kolu Zone istok, Jedin­st­vo je u Piro­tu u kom{ijskom der­bi­ju savladao Balka­n­s­ki iz Dim­itro­vgra­da sa 3:1 i tako pre­brin­u­lo sve brige oko opstan­ka u ligi.