PIROT DOMAĆIN VATERPOLO TURNIRA

Vater­po­lo klub Pirot bio je ju~e doma}in turni­ra mla|ih kat­e­gori­ja na kome su pored na{eg klu­ba u~estvovale i ekipe iz Kral­je­va, Para}ina, Bora i Leskovca.