FORMIRAN JOŠ JEDAN PUNKT ZA VAKCINACIJU U BABUŠNICI

Posled­njih dana dnevno se reg­istru­je po jedan oboeli od korona virusa u Babu{nici.Obuhvat vakci­naci­jom pro­tiv korona virusa u Op{tini Babu{nica je oko 30 pos­to. Danas je formi­ran novi punkt za imu­nizaci­ju u ovoj op{tini. Gra|ani mogu da se vakcini{u i na kupali{nom kompleksu.